top of page

Karta 2: Clustering av surinamesisk invandrare i Amsterdam (kartan visar faktorvärden för faktor 1 som sammanfattar den geografiska spridningen av invandrare med surinamesisk bakgrund)

Källa: Sleutjes et al. (2018)

bottom of page