top of page

Karta 3: Clustering av utomeuropeiska invandrare i Bryssel (kartan visar faktorvärden som sammanfattar clustering av socioekomiskt och etnisk segregation på alla skalnivåer)

Källa: Costa och De Valk (2018)

bottom of page